Bezumowne korzystanie z nieruchomości

WYNAGRODZENIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI

Niezależnie od możliwości domagania się ustanowienia służebności przesyłu, właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo do domagania się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego.

Oczywiście od momentu prawomocnego ustanowienia służebności przesyłu operator ma podstawę prawną do władania nieruchomością.

Za jaki okres mogę domagać się odszkodowania?

Wynagrodzenia można domagać się od momentu zakupu nieruchomości z uwzględnieniem przepisów kodeksów cywilnego dotyczących przedawnienia roszczeń pieniężnych. Tym samym roszczenie obejmuje okres dziesięcioletni, a w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest przedsiębiorca (i nieruchomość ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą), to wówczas okres ten wynosi trzy lata.

Jak obliczyć wartość mojego roszczenia?

Na wysokość wynagrodzenia mają wpływ takie czynniki jak: wartość rynkowa nieruchomości (cena za jeden metr kwadratowy działki), jej przeznaczenie, lokalizacja, stopień ograniczenia możliwości korzystania z nieruchomości z uwagi na istnienie urządzeń przesyłowych, charakter i trwałość obciążenia nieruchomości.

Współpracujemy z biegłymi, którzy obliczają potencjalną wartość odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Co robimy gdy zlecisz nam sprawę?

1. analizujemy stan sprawy pod kątem możliwości wystąpienia z roszczeniem wobec przedsiębiorcy przesyłowego;
2. na podstawie posiadanej mapy oraz wypisu z rejestru gruntów możemy zlecić biegłym sporządzenie opinii w zakresie wstępnego określenia wysokości roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości;
3. kierujemy w Twoim imieniu pismo do przedsiębiorcy przesyłowego z żądaniem zapłaty wynagrodzenia;
4. w przypadku odmowy lub zaproponowania niekorzystnych warunków, sporządzamy pozew o zapłatę, reprezentujemy Ciebie w postępowaniu sądowym na wszystkich jego etapach.

Co mam zrobić żeby zlecić swoją sprawę?

Prześlij w formularzu lub drogą mailową zgłoszenie wraz z numerem księgi wieczystej i nr działek, na których znajdują się urządzenia przesyłowe, najlepiej wraz z mapą zasadniczą, na której będzie uwidoczniony przebieg urządzeń przesyłowych.

Jeżeli masz pytania, zostaw w zgłoszeniu swój numer – skontaktujemy się z Tobą.

masz sprawę? chcesz wiedzieć więcej?

skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Chcesz rozwiązać problem związany ze służebnościami przesyłu? Pomożemy.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search